เปิดประตูเชียงตุง หรือเขมรัฐตุงคบุรี (ตอนที่ 2)

ในกลางปี 2534รัฐบาลทหารพม่าอ้างว่า ต้องการใช้พื้นที่หอหลวงหลังนี้สร้างโรงแรมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างความเจริญและสร้างรายได้ให้แก่เชียงตุงจึงเริ่มทุบทำลายหอหลวง ในวันที่9 พ.ย. 2534

Content Writer

กุมภาพันธ์ 24, 2017