ดร.ซก ซกกรัดทะยา (ดร.แซม) ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จ เตโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร่วมงาน “Amazing Thailand Countdown 2022, Amazing New Chapters @Phuket”

งานเลี้ยงปีใหม่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทริมชายหาดในจังหวัดภูเก็ต การเฉลิมฉลองวันปีใหม่โลกเรียกว่า “Amazing Thailand Countdown 2022, Amazing New Chapters @Phuket”

Content Writer

มกราคม 3, 2022