เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๖๕ ดร.พิจักษ์ เพชรสงค์ (เอี้ยงปู่ยีนส์) เข้ารับโล่เข็มอาสาสมัครดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔

ดร.พิจักษ์ เพชรสงค์ (เอี้ยงปู่ยีนส์) เข้ารับโล่เข็มอาสาสมัครดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ สาขาอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Content Writer

กรกฎาคม 2, 2022