“ชีวิตกับลายเส้น” โดย ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 ณ หอศิลป์วังหน้า

Content Writer

สิงหาคม 7, 2023