สมาคมสมาพันธ์นักข่าว มอบโล่ “ฐานันดร 4” เชิดชูเกียรติ นักข่าวองค์กรสื่อมวลชน เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2565

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดงานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” นักข่าว, สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2565

Content Writer

กรกฎาคม 12, 2022