นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย เข้ารับใบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563

ธันวาคม 7, 2020 | คอมเม้น 0

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบใบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563