‘S&P’ ร่วมกับ ‘โครงการแยกขวด ช่วยหมอ’ ส่งต่อขวดพลาสติกไม่ใช้แล้ว เพื่อผลิตชุดPPE แด่บุคลากรทางการแพทย์

‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมกับ ‘โครงการแยกขวด ช่วยหมอ’ ส่งต่อขวดพลาสติกไม่ใช้แล้วเพื่อผลิตชุดPPE มุ่งเดินหน้าช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Content Writer

มกราคม 12, 2022