พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ“หมูพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีสนองนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ดำเนินการ “หมูพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน” เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามภาวะราคาสุกรที่สูงขึ้น

Content Writer

มกราคม 18, 2022