ท่านชวน หลีกภัย ส่งมอบภาพวาดลายเส้น ในงานนิทรรศการ “ชีวิตกับลายเส้น”

ท่านชวน หลีกภัย ส่งมอบภาพวาดลายเส้น ในงานนิทรรศการ “ชีวิตกับลายเส้น” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภา เดินทางมาส่งมอบภาพวาดลายเส้น อ่านต่อ…

Content Writer

กันยายน 26, 2023

“ชีวิตกับลายเส้น” โดย ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 ณ หอศิลป์วังหน้า

Content Writer

สิงหาคม 7, 2023