ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล เป็นประธานทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น.

Content Writer

พฤศจิกายน 19, 2021