จิด.ตระ.ธานี เขียนเส้น Jitdrathanee: Brush Drawing 2015

เชิญทุกๆ ท่านที่รักศิลปะไทย / สมาชิกกลุ่ม “วาดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธานี” ร่วมพิมพ์สมุดภาพลายเส้นพู่กัน “จิด.ตระ.ธานี เขียนเส้น” : สมุดภาพสัตว์หิมพานต์ ตัวละครในวรรณคดีไทย และแบบฝึกหัดลายไทยขั้นต้น

Content Writer

มีนาคม 27, 2017