หอการค้าร่วมต่างประเทศฯ (JFCCT) จัดสัมมนา 3 วันเต็ม สานสัมพันธ์นักธุรกิจต่างชาติ

หอการค้าร่วมต่างประเทศฯ (JFCCT) จัดสัมมนา 3 วันเต็ม สานสัมพันธ์นักธุรกิจต่างชาติ โปรโมท EEC เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย พร้อมทั้งท่าเรือ-สนามบิน

Content Writer

ตุลาคม 20, 2021