สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดสร้างเหรียญประวัติศาสตร์ เหรียญพุทธศิลป์ รุ่น “ครบรอบ ๖๕ ปี ช่างกลพระนครเหนือ”

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ไทย วันธงชัยตามคติไทย สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดสร้างเหรียญประวัติศาสตร์ เหรียญพุทธศิลป์ รุ่น “ครบรอบ ๖๕ ปี ช่างกลพระนครเหนือ” โดยได้จัดพิธีเทวาภิเษก อ่านต่อ…

Content Writer

มิถุนายน 26, 2023