ชมรมศิษย์เก่าเพาะช่าง 59 จัดพิธีมอบรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์”

โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นแห่งปี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม “ชมรมศิษย์เก่าเพาะช่าง59” โดยพลตรีพินิจ แสงแก้ว ประธานชมรมฯ และทินกร ต้นติอำไพวงศ์  ประธาน “โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นแห่ง”

Content Writer

กันยายน 27, 2022