น้ำมือสอง…. แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ หมู่บ้านห้วยทรายขาว จังหวัดน่าน

มีนาคม 14, 2020 | คอมเม้น 0

“น้ำมือสอง” คือ แหล่งน้ำที่ผ่านการใช้อุปโภคและบริโภคของชาวบ้านที่อยู่เหนือขึ้นไป เป็นน้ำที่ไหลซึมลงมาจากที่สูง ไหลซึมลงชั้นดิน ผ่านกระบวนการกรองแบบธรรมชาติ เป็นน้ำหยด ชาวบ้านต่างก็ช่วยกันหาที่รองรับแบ่งกันไว้ใช้อาบ

ผลการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่านทั้ง 3 เขต

มีนาคม 25, 2019 | คอมเม้น 0

จังหวัดน่าน หลังจากปิดหีบเมื่อเวลา 17:00 หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยได้ทำการนับคะแนน ผลของการนับคะแนน ทั้ง 3 เขต