มท.-พม.-สธ. สนับสนุนความเสมอภาคทางสังคม ขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี กับงาน Thailand Friendly Design Expo

มท.-พม.-สธ. สนับสนุนความเสมอภาคทางสังคม ขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี กับงาน Thailand Friendly Design Expo งานเอ็กซ์โปด้านอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวล

Content Writer

มีนาคม 2, 2022