งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรี บรรเจน มั่งคั่ง บิดา นาย เฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจขาดเลือด

Content Writer

ตุลาคม 18, 2021