กฟภ. ร่วมกับ ศรชล.ภาค 2 ผนึกกำลังกับภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเกาะพลวย อ.เกาะสมุย สู่ความมั่นคงและยั่งยืน ของคุณภาพชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรชล.ภาค 2 และคณะ ได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอนและมอบเงินทุนโครงการอาหารกลางวัน ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ

Content Writer

กรกฎาคม 21, 2022