“เพราะรักจึงเล่น… คิดถึงจึงวาด” “Loving you so I play… Missing you so I draw”

ตุลาคม 9, 2018 | คอมเม้น 0

“เพราะรักจึงเล่น… คิดถึงจึงวาด”
“Loving you so I play… Missing you so I draw”
งานแสดงดนตรีและศิลปะ โดย ‘ข่อย ‘ สมบัติ สวัสดิ์พานิช
29 กันยายน 2561 ร้าน Light My Fire (จ.นครปฐม)

เมื่อมาถึงจุดๆ หนึ่งของชีวิต เราจะรู้ว่า… ความรักไม่ได้มีไว้เพื่อ ครอบครอง แต่ความรักมีไว้เพื่อ ดูแล, ห่วงใย, ใส่ใจ, คิดถึง

พฤษภาคม 4, 2017 | คอมเม้น 0

เมื่อมาถึงจุดๆ หนึ่งของชีวิต เราจะรู้ว่า… ความรักไม่ได้มีไว้เพื่อ ครอบครอง แต่ความรักมีไว้เพื่อ ดูแล, ห่วงใย, ใส่ใจ, คิดถึง