คัฟเวอร์ “เบาใจ” เวอร์ชั่นลูกทุ่ง!! “ปราโมทย์ วิเลปะนะ” ถ่ายทอดเพลงเล่าความเป็นจริงของชีวิต

ปราโมทย์ วิเลปะนะ จากค่าย Khaosan Entertainmentได้รับเลือก จากคณะทำงาน peaceful death ภายใต้การดูแล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำ บทเพลงคัฟเวอร์ “เบาใจ” เวอร์ชั่นลูกทุ่ง

Content Writer

ตุลาคม 23, 2021