“สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” อบรมคัดกรองสื่อมวลชนตัวจริง! ที่เรือดินเนอร์ เมอริเดียน ครูซ

รวมพลคนสื่อมวลชน แถลงข่าวความพร้อมการจัดอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” โดยความร่วมมือของสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โดยนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เป็นประธานในการจัดอบรมสัมมนา มีนายวีระวัฒน์ วัฒนกุล เป็นผู้อำนวยการโครงการ

Content Writer

พฤศจิกายน 29, 2021