World Mom แม่พระในดวงใจ ครั้งที่ 3

มิถุนายน 26, 2017 | คอมเม้น 0

ห้องคอนเวนชั่น ฮอล์ล ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.