รางวัลเกียรติยศระดับโลก ลูกกตัญญูแห่งปี Best of Piety หนึ่งเดียวของลูก “ผู้คู่ควรแห่งการยกย่อง” ครั้งที่ 2

มิถุนายน 26, 2017 | คอมเม้น 0

รางวัลเกียรติยศระดับโลก ลูกกตัญญูแห่งปี Best of Piety หนึ่งเดียวของลูก “ผู้คู่ควรแห่งการยกย่อง”

World Dad “พ่อพระในดวงใจ” ครั้งที่ 2

มิถุนายน 26, 2017 | คอมเม้น 0

อีกครั้งกับรางวัลเกียรติยศระดับโลกเพื่อหนึ่งบุรุษ “พ่อ” ผู้คู่ควรแห่งรางวัลมหาชนของโลก Father One of The best in the World 3rd

World Mom แม่พระในดวงใจ ครั้งที่ 2

มิถุนายน 26, 2017 | คอมเม้น 0

ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.