สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย ทำบุญทอดผ้าป่าให้ อ.ไชยเดช พรหมปาน จากไปครบ 100 วัน

สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย และ ที่ปรึกษาสมาคม, คณะกรรมการสมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าให้ อ. ไชยเดช พรหมปาน โดยมี สมาชิกสมาคมฯ และชาวเสริมสวย ไปร่วมทำบุญ ณ วัดอัมพวัน ราชวัตร,ดุสิต กรุงเทพฯ

Content Writer

พฤศจิกายน 4, 2021