Bike Cycle Hostel ที่พักคนรักจักรยาน

มีนาคม 1, 2017 | คอมเม้น 0

เป็นที่ทราบดีว่าปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งหันมาให้ความสำคัญกับพาหนะที่ชื่อจักรยาน โดยแบ่งประโยชน์จากเจ้าสองล้อออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือสุขภาพและรักษ์โลก