อจน.ร่วมจัดงานประชุมขับเคลื่อน ติดตาม ภารกิจสำคัญ กระทรวงมหาดไทย

งานประชุมขับเคลื่อน ติดตาม ภารกิจสำคัญ กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน้ำเสียได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมขับเคลื่อน และติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

Content Writer

พฤษภาคม 2, 2022

มท.-พม.-สธ. สนับสนุนความเสมอภาคทางสังคม ขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี กับงาน Thailand Friendly Design Expo

มท.-พม.-สธ. สนับสนุนความเสมอภาคทางสังคม ขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี กับงาน Thailand Friendly Design Expo งานเอ็กซ์โปด้านอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวล

Content Writer

มีนาคม 2, 2022