จัดแสดงผลงานด้านการปฏิบัติการ เพื่อสันติภาพของกองทัพไทย ในงาน The Colours of Africa 2019

กันยายน 11, 2019 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมจัดแสดงผลงานด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทย ในงาน The Colours of Africa 2019