“เอส แอนด์ พี” จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันการปรุงอาหารไทยร่วมสมัย… “ระดับประเทศ” ในโอกาส S&P ครบรอบ 50 ปี

‘เอส แอนด์ พี’ ผู้นำธุรกิจร้านอาหารไทย จัดงานแถลงข่าว‘การแข่งขันการปรุงอาหารไทยร่วมสมัยระดับประเทศ ในโอกาส S&P ครบรอบ 50 ปี’ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ระดับสากล

Content Writer

มิถุนายน 24, 2023