Mou “โครงการ” การศึกษา…ความเป็นไปได้ ในการขุดคลองกระ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม

ศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม ที่เมืองทองธานี นำโดย พลอากาศตรี ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง และคณะ ได้ร่วมหารือ

Content Writer

พฤศจิกายน 11, 2022

สพฐ. จัด Hackathon การศึกษา ร่วมพลังเอกชนแก้ปัญหาการเรียนรู้ถดถอย

นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการแถลงผลงานในโอกาสรับตำแหน่งครบ 1 ปี “Education We can TRUST” เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา

Content Writer

พฤษภาคม 2, 2022