สรุปการอบรมหลักสูตรยุทธวิธีการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สรุปการอบรมหลักสูตรยุทธวิธีการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยบูรณาการของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ ภ.6 ปีงบประมาณ 2565 (Save ผาผึ้ง) ระหว่างวันที่ 16 – 27 ส.ค.65

Content Writer

กันยายน 8, 2022