การประชุม การสร้างงานศิลปะ (STREET ART) ในเมืองหัวหิน

กุมภาพันธ์ 5, 2020 | คอมเม้น 0

การประชุมการสร้างงานศิลปะ (STREET ART) ในเมืองหัวหิน ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เปิดเวที การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่1

กรกฎาคม 1, 2019 | คอมเม้น 0

เปิดเวที การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่1 ผลงานวิจัยนำเสนอ 197เรื่อง ช่วยพัฒนาประเทศชาติ เศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21

พฤษภาคม 17, 2019 | คอมเม้น 0

เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council)  ซึ่งเป็นการประชุมลำดับสุดท้ายของการประชุมอาเซียนที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวง พม. เป็นเจ้าภาพ

การประชุมคกก.จัดทำและติดตามแผนฯคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ 3/2562

เมษายน 22, 2019 | คอมเม้น 0

การประชุม คกก.จัดทำและประเมินผลติดตาม แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 โดยมีเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สมาคมทหารผ่านศึกภาคเหนือประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ การประชุมร่วมสมาคมทหารผ่านศึก

พฤษภาคม 18, 2018 | คอมเม้น 0

การประชุมร่วมสมาคมทหารผ่านศึก ทหารกองหนุนจังหวัดภาคเหนือเพื่อนำไปใช้กับการดูแลสมาชิกของสมาคมผู้ที่อยู่ในฐานะยากลำบากและเสนอให้กับผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ เหล่าสมาชิกของสมาคมต่อไป

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามผลการจ่ายงบประมาณ ผ่านจอภาพทางไกล

ธันวาคม 20, 2017 | คอมเม้น 0

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามผลการจ่ายงบประมาณ ผ่านจอภาพทางไกล

การประชุมบริหาร บช.น. ประจำเดือนธันวาคม ๖๐

ธันวาคม 7, 2017 | คอมเม้น 0

การประชุมบริหาร บช.น. ประจำเดือนธันวาคม ๖๐