กาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัดทำโรงครัว มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ, นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร, ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร อ่านต่อ…

Content Writer

ตุลาคม 30, 2021