วินตัน แอสโซซิเอส (อังกฤษ) ได้รับเป็นที่ปรึกษา กองทุน Private Equity ในต่างประเทศฯ

มูลนิธิรวมพัฒน์ แต่งตั้ง บลจ.เรนเนสซานซ์ จัดตั้ง “กองทุนส่วนบุคคลลงทุนในกองทุนร่วมส่วนทุนที่มีกองย่อยของธุรกิจพัฒนาบล็อกเชนเชื่อมเครือข่ายหมู่บ้าน” . บริษัท วินตัน แอสโซซิเอส จำกัด (อังกฤษ) เป็นที่ปรึกษากองทุน อ่านต่อ…

Content Writer

เมษายน 25, 2022