กลุ่มช่างผมชาย ได้จัดงานครบรอบ 8 ปี “8TH ANNIVERSARY BARBER SOCIETY OF THAILAND 2022”

นายชาญชัย อินทนาม ประธานกลุ่มช่างผมชาย ได้จัดงานครบรอบ 8 ปี กลุ่มช่างตัดผมชาย “8th anniversary Barber society of Thailand 2022”

Content Writer

ตุลาคม 15, 2022