เครือข่ายท้องถิ่น – ท้องที่วิถีใหม่ วุฒิสภา กรุงเทพมหานคร จับมือกลุ่มไทยชนะ “ในการปันน้ำใจ สู้วิกฤติโควิด” มอบถุงปันสุข จำนวน 300

กลุ่มจิตอาสากลุ่มไทยชนะ นำโดย นาย ส.ประวิตน์ ยงใจยุธ รองหัวหน้ากลุ่ม, นายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองหัวหน้ากลุ่ม, นาย ชยภัค วงศ์สวัสดิ์ รองเลขาธิการ และสมาชิกท่านอื่น ๆ ร่วมแจกสิ่งของ

Content Writer

สิงหาคม 26, 2021