นาย สุเอจ พูลสวน

กันยายน 11, 2021 | คอมเม้น 0

ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.

ชื่อ-นามสกุล นาย สุเอจ พูลสวน
ภาษาอังกฤษ Mr. Su-ej Poolsuan
ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว
เลขที่บัตรประชาชน 3 1199 00378 53 2
เลขที่บัตร DM-073-2564
วันออกบัตร 11 กันยายน 2564
บัตรหมดอายุ 11 กันยายน 2565
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574