นาย สิกรณ์ ภูมิกำจร

กรกฎาคม 16, 2021 | คอมเม้น 0

ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์

 
ชื่อ-นามสกุล นาย สิกรณ์ ภูมิกำจร
ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เลขที่บัตร DM-061-2564
วันออกบัตร 16 กรกฎาคม 2564
บัตรหมดอายุ 16 กรกฎาคม 2565
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574