นาย ฉัตรมงคล อภิลักโตยานันท์

ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.

ชื่อ-นามสกุล นาย ฉัตรมงคล อภิลักโตยานันท์
ภาษาอังกฤษ Mr. Chatmongkol Apiluktoyanunt
ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว – Reporter
เลขที่บัตรประชาชน 3 1006 02023 51 7
เลขที่บัตร DM-070-2564
วันออกบัตร-MFD 23 – 08 – 2021
บัตรหมดอายุ-EXD 23 – 08 – 2022
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574