Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ ไม่มีบังเอิญ

ศุภสิทธิ์ วงศ์ร่มเงิน : ศิลปะเป็นเรื่องปฏิบัติ ไม่มีบังเอิญ

“ศิลปะเป็นเรื่องปฏิบัติ ไม่มีบังเอิญ รู้ให้จริงทำให้จริง ประสบความสำเร็จทุกคน ...คนทำงานศิลปะ ต้องทะเยอทะยานตลอดเวลา เพื่อให้การพัฒนามันไปต่อเรื่อยๆ ถ้าบอกว่าเราเก่งเมื่อไหร่ เราตายทันที เราจะหยุดอยู่กับที่...”