Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ โครงการสายตรวจ

โครงการ “สายตรวจขับขี่ปลอดภัย” “ห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา” สนับสนุนจาก กต.ตร.สน.ห้วยขวาง

“พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้รับการพิจารณาให้เป็น สน.นำร่องในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 รัชดา-ห้วยขวาง”