Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์

บิ๊กโอ๋ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เยี่ยมชมการผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ ของครอบครัวข้าราชการตำรวจ

บิ๊กโอ๋ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พร้อมชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เยี่ยมชมการผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ ของครอบครัวข้าราชการตำรวจ