Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ โกวิฐ

“โกวิฐ” เชื่อมั่นเบื้องบนดลใจ ให้สร้าง “เส้นทางเกียรติยศ”

“โกวิฐ วัฒนกุล” นักแสดงมากความสามารถ ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบก ให้เป็นผู้ดำเนินงานสร้างและผู้กำกับ ภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติชุด “เส้นทางเกียรติยศ”

“โกวิฐ” นำทีมนักแสดงเข้าพบ “ผบ.ทบ.” เพื่อขอบคุณสนับสนุน “เส้นทางเกียรติยศ”

โกวิฐ วัฒนกุล นักแสดงรุ่นใหญ่ที่ผันตัวเอง มาเป็นผู้จัดและผู้กับกับเรื่องแรก ประเดิมด้วยภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติชุด “เส้นทางเกียรติยศ” นำนักแสดงเข้าพบ และขอบคุณที่ให้การสนับสนุน การสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ