Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ โกยเหรียญทอง

“บิ๊กน้อย” นำทัพนักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่เข้าทำเนียบ ก่อนเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา เชื่อมั่นโกยเหรียญทองมากกว่าครั้งก่อน

"บิ๊กน้อย" นำทัพนักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่เข้าทำเนียบ ก่อนข้าร่วมเข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา เชื่อมั่นโกยเหรียญทองมากกว่าครั้งก่อน