Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ แหล่งท่องเที่ยว

กรมชลฯ เร่งงาน ‘อ่างเก็บน้ำแม่พวก’ แก้ปัญหาน้ำพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

“กรมชลประทาน” เดินหน้าสำรวจออกแบบการก่อสร้าง “โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก” อ.เด่นชัย จ.แพร่ จัดการปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ลุ่มแม่น้ำยม มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่