Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ แก้ไขคุณภาพน้ำ

แก้ไขคุณภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่!! รัฐร่วมมือเอกชน ทดสอบจุลินทรีย์ พิโก รอพิสูจน์ภายใน 20 วัน

ทดสอบจุลินทรีย์ พิโก รอพิสูจน์ภายใน 20 วัน โครงการนำร่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ คูเมืองเชียงใหม่ ด้วยสุดยอด "จุลินทรีย์ พิโก" นาย จิรวัฒน์ คณาวชิราประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีออนด์ 32 จำกัด