Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เอี้ยงปู่ยีนส์

เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๖๕ ดร.พิจักษ์ เพชรสงค์ (เอี้ยงปู่ยีนส์) เข้ารับโล่เข็มอาสาสมัครดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔

ดร.พิจักษ์ เพชรสงค์ (เอี้ยงปู่ยีนส์) เข้ารับโล่เข็มอาสาสมัครดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ สาขาอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

“109 ปี เพาะช่าง” เอี้ยงปู่ยีนส์ มอบทุนการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนเยาวชนจิตอาสาสืบสานงานศิลป์

ดร.พิจักษณ์ เพชรสงค์ หรือ เอี้ยงปู่ยีนส์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งไม่ได้เป็นศิษย์เก่าเพาะช่าง แต่มีความผูกสัมพันธ์กับสถาบันมากว่า 3 ปี