Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เมนูคาวหวาน

“เอส แอนด์ พี” นำเสนอเมนูคาว-หวาน รับ “เทศกาลตรุษจีน” ปีกระต่ายทอง

ด้วยหลากหลายเมนูอาหารคาว-หวาน เพื่อความเป็นสิริมงคลรับตรุษจีน อาทิ เมนูอาหารมงคลอย่างปลากะพงนึ่งซีอิ้ว ซึ่งเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ และโกยซีหมี่ไก่เห็ดหอมยอดมะพร้าว สัญลักษณ์ของการมีอายุที่ยืนยาว