Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เมนูคลายร้อน

‘เอส แอนด์ พี’ ขอแนะนำ เมนูคลายร้อน “ข้าวแช่-ข้าวหนียวมะม่วง” เสิร์ฟความอร่อย ส่งตรง ถึงบ้าน

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร “ขอแนะนำเมนู ‘ข้าวแช่’ ตำรับชาววังจาก เอส แอนด์ พี 1 ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น