Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เผชิญภัยพิบัติ

เชิดหน้าเผชิญภัยพิบัติจากดวงจันทร์! ผลงานหายนะเรื่องยิ่งใหญ่ จากผู้กำกับ ID4 และ วันวิบัติ จันทร์ถล่มโลก 3 กุมภาฯ 65 นี้

การรวมตัวเฉพาะกิจของสามฮีโร่ กับหนึ่งภารกิจใหญ่เกินมนุษย์ ฮัลลี เบอร์รี - แพทริก วิลสัน และ จอห์น แบรดลีย์ ผลงานหายนะเรื่องยิ่งใหญ่ จากผู้กำกับ ID4 และ 2012 MOONFALL วันวิบัติ จันทร์ถล่มโลก 3 กุมภาพันธ์นี้