Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เป็นเจตนารมณ์

ทำบุญ 100 วัน ‘ครูชาลี’ พิธีลอยอังคารอ่าวท่าฉลอม เป็นเจตนารมณ์ศิลปิน 5 แผ่นดิน

น. ณ อาคารทรง วงศ์สงวน ศาลา 23 วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ พิธีอุทิศส่วนกุศลครบ 100 วันสิ้นอายุขัย ครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง - ผู้กำกับภาพยนตร์)